Carme Vinyoles

Carme Vinyoles

Raça humana

L’aroma d’un acte de fe

Raça humana

“«Igualico que su agüelico»”

Raça humana

Els secrets de Julian Assange

Raça humana

‘Madame kafala’ és esclavista

Raça humana

Cap a un món més perillós

Raça humana

I si el govern ens digués la veritat?

Raça humana

Estem de dol, senyor president

Raça humana

Perill: una ‘nadie’ al poder!

Raça humana

Colla d’hipòcrites i xafarders