Joaquim Coello Brufau

Joaquim Coello Brufau

Criticar i proposar

Obama i Rajoy (i 2)

Obama i Rajoy (1)

Alemanya i França

Democràcia i corrupció

Europa i la Lluna

I ara, què?

Unió Federal Europea?

Fi de la sobirania financera