The Iron Horse

The Iron Horse. 1924. EUA. 136'.
Direcció: John Ford
Altres titols: El caballo de hierro