Xavier Garcia Pujades

Xavier Garcia Pujades

Fa 50 anys, Rovirosa

Cent anys d'Esteve Albert

90 anys de Romà Vallès

La ‘gran crisi' de Rockefeller

Rescat de Salvador Tarragó

Teilhardià Puigjaner

De Caseres a Buchenwald

90 anys de Josep Vallverdú

Pluja (literària) de sang