Maria Palau

Maria Palau

De reüll

Un art mediocre

De reüll

Art en precari

L’APUNT

No calleu

De reüll

Fer pont als museus

De reüll

Sixena no s’ho mereix

De reüll

Picasso indefens

De reüll

No es creguin res

De reüll

Festa al Prado

L’APUNT

Ben servits de premis estatals