Montserrat Nebrera González

Montserrat Nebrera González

Vendre'ns la vida

Una economia estúpida

Hipòtesi d'un harakiri

Un jutge entre preferents

En favor de la policia

No fou (sols) la LOGSE

Aquell cartell electoral

Força i raó

Que parli Agamèmnon