Joaquim Coello Brufau

Joaquim Coello Brufau

Xina i el canvi (II)

Xina i el canvi (I)

Saber esperar

UE i política exterior

La necessitat de decidir

L'areng de Bismarck

La felicitat

Pobresa energètica

Ideologia i interès