Joaquim Coello Brufau

Joaquim Coello Brufau

Quan els fets canvien

És cosa d'ara?

A Felipe González

Reformar l'islam, es pot? (i II) 

Reformar l'islam, es pot? (I)

Paga-li el gall! (i II)

Paga-li el gall (I)

No és impossible l'acord

Xina i el canvi (II)