Joaquim Coello Brufau

Joaquim Coello Brufau

Dicotomia i coincidència

La sensibilitat

Repetir i repetir

La depressió

Assimilacionisme i multiculturalisme

Líbia

Qui té el problema?

L'estat emprenedor

Wittgenstein