Francesc Torralba Rosello

Francesc Torralba Rosello

Inclusió i excel·lència

Consum conscient

Desfer prejudicis

Difícil conciliació

Justícia distributiva

El matís no ven

Indiferència o supervivència

Tenir credibilitat

‘Die berliner Mauer'