Francesc Torralba Rosello

Francesc Torralba Rosello

Seguretat, llibertat, intimitat

Volatilitat

Exemplaritat privada

El deure d'acollida

Una bassa de cadàvers

Espiritualitat ecològica

Lideratge ètic

Vulnerabilitat conscient

Inclusió i excel·lència