Emili Agulló

Emili Agulló

L’APUNT

El mareig dels centres educatius

L’APUNT

Els 133.000 senglars gironins

L’APUNT

La realitat de les llengües

L’apunt

El futur complex de la Costa Brava

L’APUNT

L’habitatge no es refà de la pandèmia

L’APUNT

Enrampats pel mercat elèctric

L’APUNT

Un olimpisme devaluat

L’APUNT

La medicina, embussada

L’APUNT

Entre el virus present i els trens del futur