Carles Sabaté Pastor

Carles Sabaté Pastor

L’APUNT

Lliçó apresa

A la tres

Tot va començar...

L’APUNT

No deixen de ser

L’APUNT

Parar boig

A la tres

Equilibris

L’APUNT

‘Win-win’, i cap al Suprem

L’APUNT

No ballem bé

A la tres

A recer

L’APUNT

La fase difícil