Administracions

Estat espanyol

El govern espanyol recorre al Fons de Contingència per reparar els danys del volcà de La Palma

L’executiu ha autoritzat 36,7 milions d’euros per atendre els danys provocats per diverses catàstrofes naturals

Uns 18 milions es destinaran a pal·liar els efectes del volcà i 9 milions per als de la borrasca filomena

El Consell de Ministres del govern espanyol ha autoritzat aquest dimarts l’aplicació del Fons de Contingència per finançar modificacions de crèdit, per import d’uns 36,7 milions d’euros, per atendre els danys ocasionats per diverses catàstrofes naturals, com el volcà de la Palma o la borrasca Filomena.

En concret, el govern, han autoritzat 36.723.852,41 euros desglossats de la següent manera: 18.663.552,30 euros per ajudar a reparar els danys de l’erupció volcànica de la Palma; 9.764.265,92 euros per reparar els provocats per la borrasca Filomena de gener de 2021 a diverses comunitats, i 822.181,78 euros per a diverses catàstrofes.

A més, 7.473.852,41 euros es dedicaran a finançar activitats d’interès general considerades d’interès social en relació amb l’assignació tributària de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de l’Impost de Societats.