Lluis Simon Rabaseda

Lluis Simon Rabaseda

TRIANGULANT
LLUÍS SIMON

Redescobrint Márquez i Giovanni

URNES CALENTES
LLUÍS SIMON

En memòria de Dennis Hopper

DEIXEU SEGUIR
ÀLEX OCHOA

L'actitud val més quemil disculpes

DIARI DE REDACCIÓ. ] / LLUÍS SIMON

de set en set

Estem «perduts»

de set en set

«Estás despedido, Manolo»

DIARI DE REDACCIÓ. ] / LLUÍS SIMON

DIARI DE REDACCIÓ. ] / LLUÍS SIMON

LA CRÒNICA
LLUÍS SIMON

«El Virrei» ha parlat