Joaquim Coello Brufau

Joaquim Coello Brufau

El que Obama no ha fet bé

Negociar amb l'extrem

El que Obama ha fet bé

Què és sensat?

Agricultura i tecnologia

Les ciutats

Realisme i idealisme

Pensament ràpid o lent

Sí, però prudència