Francesc Cabana Vancells

Francesc Cabana Vancells

Política i economia

Fa quaranta anys vaig escriure en aquestes mateixes pàgines un article que portava aquest títol. L’he repassat i canviaria poques coses si s’hagués de publicar ara, però prefereixo cenyir-me a...

Francesc Cabana
Quadern d’economia

Bankia i La Caixa

La fusió, absorció o el que vulguin dir-li de Bankia per CaixaBank és l’operació més vergonyosa que he vist, sempre que no es demostri el contrari aportant una informació que he demanat contínuament...

Per què calleu, companys?

Aquest article està adreçat als companys de la premsa catalana i especialment, als de la seva secció econòmica. El dia 30 de març es va donar a conèixer el nou equip executiu de CaixaBank que suposa...

Francesc Cabana
Quadern d’economia

Què pot fer Catalunya?

La meva vena d’historiador de l’economia m’impulsa a mirar enrere de tant en tant. Hem de saber el que s’ha fet per endevinar el que es pot fer. És el que s’acostuma a dir quan et fan aquesta...

Francesc Cabana
Quadern d’economia

Els pobres

El president del govern espanyol ha anunciat que l’Estat donarà un ajut a la pobresa als països de l’Amèrica Llatina. Ha concretat que la xifra que es farà arribar és el 20% del que es destinarà...

Francesc Cabana
Quadern d’economia

Un món en guerra

Ningú posarà en dubte que l’economia política està directament relacionada amb els conflictes bèl·lics i amb els desequilibris generals d’un país o d’un territori. Els meus fills hauran viscut...

Francesc Cabana
Quadern d’economia

Hi havia una vegada

Hi havia una vegada, ara fa més de cent anys, que un advocat que es deia Francesc Moragas i un empresari que es deia Lluís Ferrer-Vidal, cregueren que s’havia de fer alguna cosa per a ajudar una classe...

Francesc Cabana
Quadern d’economia

Catalunya despullada (i 2)

La setmana passada em van quedar coses per dir sobre una situació que em preocupa i el resultat de la qual pot ser que tinguem avenços en el terreny polític però, en canvi, que Catalunya es trobi despullada...

Francesc Cabana
Quadern d’economia

Catalunya despullada (1)

Catalunya està despullada de totes les seves grans empreses. Mentre els nostres polítics de primer nivell discuteixen i es barallen per arribar a un acord per nomenar president de la Generalitat, l’economia...